Check-in Date: Check-out Date:
กลางน้ำ
บ้านที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เนื่องจากอยู่กลางสระน้ำ มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง มีศาลากลางน้ำ
ประเภทห้องพัก: ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง
ขนาด: N/A
จำนวนผู้เข้าพักสููงสุด: 2 ท่าน
อาหารเช้า: Included